Virker Kranio Sakral Terapi?

virker kranio sakral terapi baby

Artiklerne på VirkerDet.dk bestræber sig på at generalisere ud fra evidensbaseret viden, primært systematiske oversigtsartikler og metaanalyser. Afhængig af produktet, vil der også tages højde for en kombination af lavere rangerede studier, personlige erfaringer og helhedsvurdering. Læs mere her

Hvad er Kranio Sakral terapi?

Kranio-Sakral terapi er en behandlingsform, som har det formål at gøre kroppen i stand til at kunne helbrede sig selv. I Kranio-Sakral terapi tror man nemlig på, at kroppen besidder nogle selvhelbredende ressourcer, som terapeuten søger at aktivere under behandlingen.

Terapiformen kommer på baggrund af at der er bevægelighed i menneskers kranie, og det er netop denne bevægelighed, som der arbejdes med under en Kranio-Sakral behandling. Som navnet måske indikerer, så foregår en Kranio-Sakral behandling næsten udelukkende omkring hovedet, hvor terapeuten bruger tid på at massere kraniet.

Dog bevæger man sig også ned omkring rygsøjlen og korsbenet. I forlængelse af dette, er det også værd at nævne, at Kranio-Sakral terapi går under den kategori, som hedder alternativ behandling, da den ikke kan sammenlignes med eksempelvis medicin, lægehjælp og så videre.

Kranio Sakral terapi baby

For terapeuten er det meget naturligt at en baby er fyldt med energi, og påstanden lyder således på at de kan finde balancen i babyens ubalancerede energi niveau. De kommende svar på denne artikel gør sig gældene for hhv. voksne som for babyer.

For mange mennesker som tror på alternativ behandling kan det være en beroligende følelse at medbringe deres baby til kranio sakral terapeuten, fordi det netop er det dyrebareste for deres liv, og derfor vil de gøre alt for at beskytte babyen.

Hvordan virker Kranio Sakral terapi?

Behandlingen foregår således, at terapeuten trykker forskellige steder på kraniet, rygsøjlen og/eller korsbenet for at skabe en balance i systemet i vores kroppe – en balance, som behandlere mener forstyrres af eksempelvis influenza, stress, sygdom og lignende.

Det er sådan, at Kranio-Sakral teraupeuter mener, at der i kroppen findes det, der kaldes for den Kranio-Sakrale puls. Det er denne puls, som medfører, at hjernevæsken pumpes rundt og skaber balance i kroppen, og det er denne, som hele tiden skal opretholdes samt vedligeholdes, men dette bliver besværliggjort af eksempelvis sygdom, stress, hovedpine og så videre. Fokus for en Kranio-Sakral behandling er dermed at sørge for, at pulsen og balancen opretholdes, så den virker selvhelbredende.

Hvad sker der hos Kranio-Sakral terapeuten?

Når du vælger at lægge vejen forbi en Kranio-Sakral terapeut, så starter behandlingen ved, at terapeuten og dig i fællesskab snakker om de problematikker, du kommer med, samt hvordan disse kan behandles ved hjælp af Kranio-Sakral metoden. Det er vigtigt for terapeuten at vide præcis, hvad problemet er, så denne kan tilrettelægge det rigtige behandlingsforløb for det givne problem.


Det varierer meget, hvor mange behandlinger, der findes nødvendigt, men det er noget, som din behandler i fællesskab med dig vil klarlægge.

Det kan være, at 1-2 behandlinger er nok, men det kan også være, at sygdomsforløbet er så omfattende, at det kræver en række flere behandlinger, for at terapeuten vurderer, at vedkommende kan komme nok omkring det givne problem.

Virker Kranio-Sakral Terapi?

Nej, behandlingen afhænger af hvorvidt man i første omgang tror på effekten af behandlingen. Derudover, afhænger behandlingen af hvad patienten gerne vil have terapi for.

Med det sagt, så er der en del som har fået positive oplevelser af Kranio-Sakral Terapi.

Eftersom at Kranio-Sakral terapi er en alternativ behandlingsform, er det svært at måle effekten af denne behandlingsform. Det skyldes, at det ikke er muligt at måle effekten i form af eksempelvis tal, blodprøver og lignende, som det ses muligt ved indtagelse af medicin eller et besøg hos lægen, som er af mere målbar karakter.

Cochrane, en internationalt anerkendt forskningsbase, fortæller ligeledes, at der på nuværende tidspunkt ikke kan påvises en effekt af Kranio-Sakral terapi. På trods af, at der ikke kan bevises en medicinsk effekt ved behandlingsformen, så er der dog flere, som oplever en positiv effekt ved behandlingsformen, og som ligeledes beretter om positive oplevelser undervejs i behandlingen.

Andre relaterede emner: Virker Zoneterapi og Virker Clairvoyance og Healing?

Disse beretninger kommer fra folk, som har gennemgået Kranio-Sakral behandlinger på grund af angst, stress, depression, hovedpine og sygdomme af forskellige karakter, hvor behandlingen har mildnet symptomerne.

Det er vigtigt at nævne, at Kranio-Sakral terapi ikke skal ses erstatning for en lægelig behandlingen, og at behandlingsformen ikke kan kurere mennesker for alvorlige sygdomme.

Man skal derimod se på behandlingen som en metode til blot at mindske symptomer eller som et supplement til en allerede eksisterende behandling, så denne er noget, man kan foretage sig yderligere. Og det er netop dette, som der berettes om ved Kranio-Sakral terapi.

Det er en behandlingsform, der er med til at øge livskvaliteten og lindre symptomer, således dagligdagen føles både mere overkommelig og overskuelig.

Udover beretninger fra folk vedrørende deres positive oplevelser med Kranio-Sakral terapi, så er der tilmed også udført forskning, der beviser, at terapiformen rent faktisk har en effekt, hvad angår mindskningen af stress og spænding. Endvidere siger forskning også, at Kranio-Sakral terapi er en effektiv behandlingsform, der både kan stå alene eller være et led i en anden behandlingsform.

Et studie fra 2012 har vist, at behandlingsformen i særdeleshed er anvendelig til mennesker, som lider af svær migræne, hvor deres symptomer altså mindskes.

Her blev der udført forsøg på folk, som led af svær migræne i mere end 14 dage på en måned, og flertallet af disse oplevede en positiv effekt ved behandlingsformen.

Endvidere er der udført forsøg på mennesker, som lider af fibromyalgi – en sygdom, der forårsager smerter, træthed og nedsat fysisk udholdenhed – også har oplevet en positiv effekt ved Kranio-Sakral terapi, hvor deres smerter er blevet mindsket.1

Der er dog ikke lavet meget forskning på området, og det kan derfor være svært at komme med et præcist svar på, om Kranio-Sakral terapi virker.

Der findes lige så mange beretninger om dens effektivitet, som der findes beretninger om dens manglende effektivitet, og dette danner grundlaget for, at det ikke er muligt at komme med et endegyldigt svar på, om Kranio-Sakral terapi virker.

I forbindelse med dette, er det ligeledes værd at nævne, at effekten af denne behandlingsform ligeledes afhænger af den enkeltes indstilling til behandlingen, når denne påbegyndes.

Det er nemlig ikke uden betydning, at man har en positiv indstilling til effekten og mulighederne ved behandlingsformen, da det kan have betydning for den oplevelse, man får under behandlingen.

Netop fordi Kranio-Sakral er en alternativ behandlingsform og ikke har en påviselig medicinsk effekt, så har det en betydning, at man tror på, at behandlingen også virker.

Modtager man dermed behandlingen med en mere negativ indstilling, så er der større sandsynlighed for, at behandlingen også vil have et negativt udfald.

På trods af den manglende mulighed for at måle effekten af alternativ behandlingsformer, så er det dog stadig omtrent hver fjerde dansker, som har benyttet sig af en alternativ behandlingsform det seneste år, hvilket bevidner om de muligheder, som der også kan være ved en Kranio-Sakral behandling.

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK117171/