Virker Zoneterapi?

virker zoneterapi

Artiklerne på VirkerDet.dk bestræber sig på at generalisere ud fra evidensbaseret viden, primært systematiske oversigtsartikler og metaanalyser. Afhængig af produktet, vil der også tages højde for en kombination af lavere rangerede studier, personlige erfaringer og helhedsvurdering. Læs mere her

Hvad er zoneterapi?

Zoneterapi kan defineres som værende en form for massage, hvor zoneterapeuten beskæftiger sig med at trykke forskellige steder på kroppen såsom fødder, hænder og ører.

Formålet med denne trykken er, at man i zoneterapi tror på, at de forskellige kropsdele er forbundet til forskellige organer og kropssystemer, hvor fordelingen af tryk på kroppen har flere helbredsmæssige fordele. Endvidere kategoriseres zoneterapi også som det, man kalder for en alternativ behandling, da den står i kontrast til de mere gængse former for behandling såsom lægehjælp, medicin og så videre.

Hvis du elsker læsestof som omhandler alternativ behandling kan vi anbefale at læse Virker Clairvoyance og Healing? og Virker Kranio Sakral Terapi?

Hvordan virker zoneterapi?

Zoneterapi, som navnet indikerer, kan ses som værende terapien af forskellige zoner på kroppen. En zoneterapeut går ind og arbejder med de forskellige zoner ved at fordele tryk på kroppen.

Disse tryk kan være af forskellige karakter alt efter formålet med behandlingen. Zoneterapi opstod faktisk på baggrund af en gammel kinesisk tro om, at vi alle har en energi, ved navn qi, som flyder gennem os. Når vi så os stresset, triste eller lignende, så opstår der blokeringer i vores qi.

Disse blokeringer går ind og skaber ubalance i vores krop, hvilket kan resultere i sygdom. Zoneterapien har så det formål at skabe balance i kroppen igen og lade energien flyde frit uden blokeringer, så vedkommende igen kan blive rask.

En zoneterapeut tror på, at deres trykfordeling er med til at åbne op for, at balancen opretholdes, fordi hver er af deres tryk er med til at sende ny energi afsted gennem kroppen, lige indtil energien når det punkt, som kræver healing.

Hvad sker der hos zoneteraupeuten?

Når du vælger at besøge en zoneterapeut, så vil vedkommende, i fællesskab med dig, sørge for, at du får den helt korrekte behandling.

Det betyder, at zoneterapeuten vil sørge for at give den behandling, som hjælper på det problem, du kommer ind med, og i nogle tilfælde vil zoneteraupeuten også benytte sig af andre behandlingsformer på samme tid, såfremt vedkommende mener, at dette vil gavne dit behandlingsforløb.

Zoneterapeuten trykker på enten ører, hænder eller fødder alt efter, hvor der er behov for det, hvor vedkommende sender energi ind til de syge områder, for igen at kunne skabe en naturlig balance.

Virker Zoneterapi?

Nej, men, En del har fået gavnlige effekter af zoneterapi, men det afhænger meget af den enkeltes indstilling til behandlingen. Ligesom de fleste andre alternative behandlinger, kan effekten af zoneterapi ikke måles, derfor er det svært at vurdere om det virker.

Virkningen af zoneterapi afhænger for det meste af den enkeltes indstilling til behandlingen, når denne påbegyndes. Effekten af zoneterapi kan ligeledes være vanskelig at måle, da det ikke er muligt at måle på samme måde, som man kan gøre det ved eksempelvis indtagen af medicin, blodprøver og lignende, der alle er målbare.

Det er derfor svært at sige klart, om zoneterapi virker. Dog kan det nævnes, at zoneterapi har vist sig at have en god og positiv effekt for folk, som blandt andet døjer med hovedpine, astma, ufrivillig vandladning samt kronisk forstoppelse eller folk, som pludselig får akutte lidelser.

Endvidere benyttes det til at dæmpe kroniske lidelser samt forebyggelse af disse. Dette kan dog også behandles med eksempelvis medicin, hvorfor effekten af selve zoneterapien også her kan være svær at måle. Det forholder sig nemlig sådan, at folk oftest benytter sig af zoneterapi, ligesom ved anden alternativ behandling, som et supplement til andre behandlinger såsom eksempelvis lægehjælp, medicin og lignende, hvilket gør det svært at måle isoleret set på zoneterapiens effekt.

Opsummerende kan det altså siges, at der ikke er nogen målbar effekt af zoneterapi på trods af, at flere har oplevet positiv ting ved behandlingsformen.

Derfor er det også vigtigt at understrege, at effekten af zoneterapi netop afhænger af den enkeltes indstilling samt troen på, at behandlingen virker.

I den forbindelse kan det også siges, at zoneterapi kan have en vis form for placebo lignende effekt. Dette skyldes, at et individ kan tro på, at det er zoneterapien, som har kureret vedkommendes hovedpine, selvom det måske egentlig er gået over af sig selv, eller hovedpinepillen har vist sig at være tilstrækkelig helbredende.

Selvom det ikke kan bevises, at zoneterapi har en medicinsk effekt, men derfor er det ikke til at komme uden om, at folk har oplevet positive virkninger ved den alternative behandlingsform

Disse positive virkninger er eksempelvis en forbedret livskvalitet, færre smerter og en større funktion i hverdagen. Det betyder altså, at til trods for den hæmning, som zoneterapiens omdømme oplever, grundet dets manglende mulighed for at måle effekten, så oplever flere patienter dog en positiv effekt, og det betyder ligeledes også, at det heller ikke kan siges, at der slet ingen effekt er.

I den forbindelse bør det også nævnes, at for at behandlingen kan virke, kræver det derfor også en positiv tilgang, da folk, som ikke tror på effekten, højst sandsynligt heller ikke vil opleve en positiv effekt. Endvidere er zoneterapien også hæmmet af det faktum, at den altså ikke kan kurere folk for mere alvorlige sygdomme, og derfor kan den kun benyttes i et begrænset omfang.

Trods den manglende mulighed for at måle effekten af zoneterapi, er der stadig flere danskere, der benytter sig af alternative behandlingsformer – en kategori, som zoneterapi altså falder ind under.

Det forholder sig nemlig sådan, at det omtrent er hver fjerde dansker, som har benyttet sig af en alternativ behandlingsform det seneste år, hvilket blot er med til at understrege de muligheder, som zoneterapien altså kan have.

For at zoneterapien kan have en effekt, er det nødvendigt med minimum 2-3 behandlinger, da det først her er muligt for kroppen at tage imod den zoneterapeutiske effekt. Længden af behandlingsforløbet vil efterfølgende variere ud fra det konkrete problem, da det eksempelvis kan have en betydning, om det er et akut problem eller en kronisk lidelse. M.h.t. bivirkninger har zoneterapi ikke alvorlige bivirkninger, og den vil derfor være risikofri. Dog oplever folk, at de eksempelvis føler sig mere trætte efter en behandling, samtidig med at nogen oplever forandringer i form af lugt og udseende på deres urin og afføring.

Andre relaterede emner: Virker VitaePro?

Skriv en kommentar