Om os

Hvad er formålet med siden?

Som titlen på siden anskuer, så er VirkerDet.dk en hjemmeside, hvor vi tester og indsamler information om virkningen af et produkt eller procedure. Vi er bevidste om at flere private virksomheder er begyndt at lave deres eget produkt, med en misvisende markedsføring om produkters resultater. Problemet er at virksomhederne vildleder køberne med overdrevne påstande. Blot fordi de har testet produktets virkning på et par “pålidelige” kilder og fået nogle influencers til at promovér, er det ikke ensbetydende med at produktet virker. Køberne bliver oftest snydt og manipuleret på den måde.
Det er i vores interesse, at vi afklarer så objektivt som muligt, om et produkt er pålideligt i forhold til dets konstateringer.

Artiklerne behøver ikke handle om produkter, det kunne handle om koncepter, procedure, teorier og diverse metoder. Det kunne eksempelvis være Virker fedtsugning.

Hvordan er vores artikler opbygget?

Artiklerne på VirkerDet.dk forsøger at forholde sig så objektivt som muligt. Vi forsøger at anmelde produkter udefra evidensbaseret viden. Hvis der ikke er nok evidens for produktet, vil vi i disse tilfælde indsamle så meget information vi kan, på baggrund af købernes erfaringer og bedømmelser, med henblik på at give jer som forbruger de mest pålidelige resultater. Derudover vil vi i mange tilfælde selv bestille produktet og afprøve virkningen selv.

Et produkt som netop lige er blevet promoveret påstår at det virker imod hårtab. Først undersøges der for evidens, for det tilknyttede produkt, da det er et forholdsvist nyt produkt, findes der ikke evidensbaserede studier. Derefter, vil vi undersøge brugernes vurderinger og afprøve produktet selv med testpersoner. Efter vi har indsamlet data fandt vi ud af at 78% af køberne oplevede at de ikke tabte hår i den periode de brugte produktet.

Svar: Ja, produktet virker imod hårtab.

Vi tager ikke forbehold for, hvis der er opgivet informationer eller oplysninger på vores hjemmeside, som ikke er i overensstemmelse med de enkelte virksomheders markedsføring omkring de givne produkter. Vi forsøger så vidt muligt, at give vores læsere de mest objektive anmeldelser.