Virker Aktivt Kul?

virker aktivt kul til urenhed, tandafblegning.

Artiklerne på VirkerDet.dk bestræber sig på at generalisere ud fra evidensbaseret viden, primært systematiske oversigtsartikler og metaanalyser. Afhængig af produktet, vil der også tages højde for en kombination af lavere rangerede studier, personlige erfaringer og helhedsvurdering. Læs mere her

Hvad er aktivt kul? Aktivt kul er et naturligt middel, der stammer fra forkullet kokosnød, som bruges til blandt andet at fjerne forurenende stoffer, og det er ligeledes med til at skylle giftstofferne ud af kroppen.

Hvad er forskellen på aktivt kul og normalt kul? Forskellen ligger i, at normalt kul traditionelt set er blevet benyttet som brændsel. Aktivt kul bruges derimod som et naturligt behandlingsmiddel til at øge menneskers velvære på forskellig vis.

Hvad bruges Aktivt kul til? Aktivt kul har flere forskellige måder, hvorpå det kan anvendes, hvilket er dets store fordel.

Anvendelsen kan eksempelvis være til blegning af tænder, medicin der modvirker oppustethed og smerte, hæmning af tømmermænd, rensning af fordøjelsessystemet, sænkelse af højt kolesteroltal samt modvirker uren hud, og så kan det også bruges til rensning af skimmelsvamp og vandfiltrering, hvilket blot understreger dets mange anvendelsesmuligheder.

Er der bivirkninger ved aktivt kul, hvis man indtager det? De kendte bivirkninger ved indtagelse af aktivt kul er blandt andet risiko for forstoppelse samt afføring, der bliver sort. Endvidere bør man sørge for ikke at få støvet fra kullen i øjnene, da det kan virke irriterende for øjnene

Virker Aktivt kul for tandblegning?

Nej, men… Vi kan ikke benægte det helt, da der er mange bruger anmeldelser som understøtter påstanden. Vi mener dog stadig, at aktivt kul i mod tandblegning er opreklameret af sociale medier og, at effekten er ikke bedre end en anbefalet tandpasta af din tandlæge.

I forhold til tandblegning, så har aktivt kul den effekt, at det på en naturlig måde er i stand til at fjerne misfarvninger på tænderne, der kan være en udfordring at fjerne ved almindelig tandbørstning, hvilket skyldes kullets naturlige måde at binde blandt andet giftstoffer samt fjerne dem.

Som det ser ud lige nu, så er der ingen videnskabelig belæg for, at aktivt kul kan virke som et tandblegningsmiddel, hvilket øger besværligheden i at svare konkret på, om det rent faktisk virker.

Det betyder altså, at der ikke er lavet videnskabelige undersøgelser, der kan konkretisere en eventuel virkning af produktet, hvilket er med til at øge den skepticisme, som kan eksistere over for produktet. På trods af den manglende videnskabelige evidens for aktivt kul og dets virkning som tandblegningsmiddel, så findes der altså heller ikke videnskabelig evidens, der kan påpege, at aktivt kul ikke virker, hvilket er værd at bide mærke i.

I 2017 blev det nemlig klarlagt i en undersøgelse, at der altså ikke eksisterer tilstrækkelig data og viden omkring aktivt kul til at udelukke enten det ene eller det andet. Undersøgelsen bød på en systematisk og stram gennemgang af studier vedrørende aktivt kul, og her fandt undersøgerne frem til, at der eksisterede forskellige konklusioner på anvendelsen af produktet, men fandt dog ikke dette tilstrækkeligt til at kunne pege på det ene eller det andet udfald. Ud fra dette kan det dermed også konkluderes, at der altså skal større og bedre undersøgelser til, før det er muligt at komme med mere evidensbaserede svar på dets effekt.1

I forbindelse med ovenstående, er det også vigtigt at påpege, ligesom med alle andre former for produkter, at der eksisterer forskellige mærker og former for aktivt kul som tandpasta og tandblegningsmiddel, og dette kan altså have en betydning for, hvordan produktet både anvendes og opfattes, samt hvilken effekt det reelt set har.

Vigtigst af alt er dog at holde fast i, at aktivt kul i sig selv og set ud fra dets måde at virke på, bør have en effekt i forhold til tandblegning, da det netop er i stand til at fjerne blandt andet urenheder og misfarvninger ved tænderne.

I forhold til virkningen af aktivt kul som tandblegningsmiddel og den manglende videnskabelige evidens på området, så er det nødvendigt at kigge mod brugerne af produkterne for at komme med mere konkluderende svar på virkningen. Der eksisterer nemlig en lang række forskellige oplevelser med produktet fra brugernes side.

Overordnet set, er der en del positive anmeldelser af aktiv kul som tandblegningsmiddel, hvor flere oplever, at deres tænder bliver hvidere kort tid efter, at produktet er blevet benyttet regelmæssigt. Endvidere påpeges det også, at flere finder det positivt, at tandblegningsmidlet altså er et naturligt middel, og derfor er man sikret mod skadelige stoffer i munden, hvilket en del derfor finder særdeles betryggende.

Læs også om Virker VitaePro?

Har det en negativ virkning?

I forbindelse med anvendelsen af produktet, er der også flere, som påpeger, at det kan være et værre rod at bruge det, da den sorte farve hurtigt laver pletter både i mund og på nærliggende områder, og dette er derfor noget, man skal højde for, så snart man begynder at anvende produktet. Der findes desuden også mange brugere, som påpeger, at deres generelle fornemmelse i mund og tænder i forhold til et overordnet helbred også øges markant ved brugen af aktiv kul.

De føler sig simpelthen sundere og oplever desuden også en renere fornemmelse i munden. På trods af mange positive oplevelser og hvidere tænder, så er der dog også flere, som ikke mener, at aktiv kul nogen særlig stor effekt i forhold til at opnå hvidere tænder. Endvidere er der også brugere, som fortæller, at produktet slet ikke har nogen effekt

Der findes altså forskellige holdninger til, hvor effektivt aktivt kul er i forhold til tandblegning. Det er i den forbindelse dog vigtigt at påpege, at der altså kan eksistere flere forskellige årsager til dette på trods af en manglende videnskabelig evidens på området. Der er nemlig flere forskellige afgørende betydninger, der kan være afgørende for, hvorledes produktet opfattes. Dette kan eksempelvis være tændernes tilstand, før produktet anvendes, hvilket produkt man anvender samt hvor godt og ofte, at produktet benyttes. 

Virker Aktivt kul til uren hud?

Ja, aktivt kul reducerer dagligdagens urenheder i huden, og formindsker oliedannelsen.]Til ganske almindelige urenheder og forhøjet sebum produktion er aktivt kul et brugbart produkt, husk dog at påføre fugtighedscreme efterfulgt. Med det sagt, kan aktivt kul forebygge acne, men ikke fjerne dem, der er betydeligt forskel på dette.

Virkningen af aktiv kul som middel mod uren hud kan være forskellige fra person til person. Derfor kan det også være svært at komme med et konkret svar på, hvor effektivt produktet er. Endvidere er der også forskel på hudproblemerne, det benyttede produkt, hudtype og lignende faktorer, der alle spiller ind i forhold til at kunne vurdere effekten af aktivt kul.

Som nævnt tidligere, så har det den virkning, at det går ind og fjerner bakterier, kemikalier og lignende, hvilket altså også gør sig gældende for vores hud. Netop på grund af den måde, aktivt kul virker på, så snakker mange hudeksperter meget varmt om aktivt kul som hudplejeprodukt.

Derfor findes aktivt kul også i forskellige produktformer såsom ansigtsrens, ansigtsmasker og generelle hudcremer, der alle har hver deres formål. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at man kan opleve mange forskellige problemer med huden, men flere peger altså på, at de finder aktivt kul fordelagtigt til netop flere af disse problemer, og derfor også peger på produktet som anvendeligt til mere end blot én ting.

Virker forebyggende fremfor behandlende.

Det kan eksempelvis være, at man ønsker at behandle acne, reducere inflammatoriske elementer i huden og mildne udseendet på ar. Fordi aktivt kul fjerner bakterier, så kan man dog svare ja til spørgsmålet om, hvorvidt at man kan inkorporere det som en del af ens daglige hudplejer.

Det betyder altså, at selvom du måske ikke oplever akutte problematikker eller generende elementer i din hud lige nu, så kan aktivt kul altså også bruges til blot at forebygge eller pleje din hud hver dag, så den hele tiden fremstår, ligesom du vil have det. Dette er blot med til at understøtte det faktum, der peger på, at det kan bruges til både den overordnede og den mere dybdegående hudpleje uanset årsag til anvendelsen.

Mange brugere af aktivt kul peger endvidere på den fornemmelse, som de får, når de anvender produktet. Her beskriver de den som let duftende og behagelig at anvende, samtidig med de påpeger den hurtige effekt, som deres aktive kul produkt har haft, så snart de er begyndt at anvende det regelmæssigt. Endvidere påpeger flere brugere af produkterne også på, at de oplever en flottere og mere skinnende hud, samtidig med de lægger mærke til, at deres porrer er mere faste, deres acne er mildnet eller helt forsvundet, og så påpeger de også, at deres generelle velvære i huden er steget ved anvendelse af aktivt kul.

For nogen virker aktivt kul produkter først efter, at de er blevet anvendt et stykke tid, men der er også folk, som oplever, at produktet virker stort set efter første anvendelse. Det er dog her vigtigt at påpege, at der er forskel på folks hud, og det kan derfor være svært at komme med konkrete og videnskabelig evidens på, at aktivt kul har en effekt på hud generelt. Der er dog flere dermatologer, som påpeger, at det ikke efterlader ens hud så tør, som nogle af de mere kraftigere produkter kan gøre. Endvidere påpeger de også, at selvom nogle føler, de kan opleve hurtige resultater i forhold til behandlingen af acne, så vil der altså gå noget tid, før man oplever den reelle effekt af produktet.

Dog finder mange det særdeles anvendeligt som et naturligt hudplejeprodukt, men at det måske ikke vil have samme effekt som de kraftigere produkter, man får anvist af hudlæger. Netop fordi, at aktivt kul er et naturligt hudplejeprodukt,  vil det derfor være op til den enkelte at forsøge sig ad, da det kan skifte fra person til person, hvorvidt produktet reelt set har en effekt og i hvor stor en grad, at man oplever denne effekt.

Andre relaterede emner: Virker cbd olie? og Virker Sugarbearhair og hairlust?

  1. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0180835

Skriv en kommentar