Virker CBD olie mod angst, depression, kroniske smerter?

cbd olie dosering angst depression og kroniske smerter

Artiklerne på VirkerDet.dk bestræber sig på at generalisere ud fra evidensbaseret viden, primært systematiske oversigtsartikler og metaanalyser. Afhængig af produktet, vil der også tages højde for en kombination af lavere rangerede studier, personlige erfaringer og helhedsvurdering. Læs mere her

Hvad er CBD olie? CBD olie er en cannabis olie, som ingen euforiserende effekt har. Det er derimod et naturligt middel, som bruges til mange almindelige lidelser.

Hvad hjælper CBD på? CBD olien har fået omtale for at have flere positive virkninger på diverse lidelser. De positive virkninger er blandt andet, at det hjælper mod smerte og inflammation, mod depression, mod søvnproblemer, mod migræne, mod Parkinson, mod sklerose og mod gigt.

Hvor får man CBD olie fra? CBD er ekstraheret og separeret fra specifikke cannabis sorter, ofte kendt som hamp.

Hvordan kan man tage CBD Olie? Der er flere muligheder, hvorpå du kan indtage CBD olie. Det kan ske gennem mad og drikke, gennem kapsler, gennem stikpiller, via fordampere/e-cigaretter og så kan det også gøres oralt. Læs mere om det i artiklen

Hvad er bivirkningerne? Der findes få bivirkninger ved indtagelse af en høj dosis af CBD olie. Bivirkningerne er blandt andet døsighed, tynd mave, tør mund, kvalme, reducering af koncentration samt svimmelhed og/eller hovedpine. Bivirkningerne afhænger også af doseringen.

Hvor meget skal jeg tage? Der findes ikke et konkret svar til dette, da det afhænger af, hvad du skal bruge olien til. Det betyder derfor, at det altså varierer fra person til person.

Virker CBD olie mod angst?

CBD Olie kan have en dæmpende virkning mod angst, og er med til at svække og reducere følelsen af frygt hos de fleste. Alle reagerer anderledes på CBD olie, hos nogle er virkningen markant, mens virkningen er minimal hos nogle andre. Så det endelige svar ville være ja og nej.

CBD olie er almen kendt for at have en lang række positive virkninger ved forskellige almindelige lidelser. De seneste år er CBD olie blevet mere og mere populært, hvor det er fået status som et naturligt vidundermiddel.

Det betyder også, at flere og flere mennesker også fået øjnene op for, hvilken positiv effekt CBD olie kan have, efter der er blevet foretaget en del forskning på området.

Her er der især fokus på, hvorledes CBD olien kan hjælpe personer, som oplever forskellige former for angst som eksempelvis social angst og lignende.

En af de nyere metoder, der bruges i kampen mod at dæmpe angst, er brugen af CBD olie. Flere undersøgelser viser nemlig, at olien kan være med til at reducere symptomerne på angst.

Selvom det stadig er på et tidligt stadie i forskningen, og der derfor ikke kan konstateres endegyldige svar endnu, så er der mange undersøgelser, som er begyndt at kunne dokumentere denne reducering af symptomer.

Tilbage i 2010 blev en undersøgelse publiceret i bladet “Journal of Psychopharmacology”. I denne undersøgelse så man, at cannabidiol, en af de primære ingredienser i CBD Olie, var en afgørende faktor for en vellykket behandling mod angst.

Endvidere er der foretaget en undersøgelse, som blev udgivet i “Neuropsychopharmacology”, hvor der blev bevist store reduceringer af angsten hos folk, som lider af den type angst, der kaldes for social angst.

I denne undersøgelse blev 24 personer med social angst udsat for en test, hvor de skulle holde en tale offentligt. Før undersøgelsen blev sat i gang, modtog de alle enten 600 mg CBD eller en placebo halvanden time før, at de skulle holde talen. Efterfølgende skulle 12 nye mennesker gennem samme test, dog uden de modtog CBD eller en placebo. Her viste undersøgelsen, at der i langt højere grad forekom mindre angst og ubehag under udførelsen af talen hos de folk, som havde modtaget CBD eller placebo i forhold til dem, som ikke havde modtaget noget.

For yderligere at kunne understøtte deres resultater i undersøgelsen, valgte de ligeledes at måle både puls og blodtryk for at se, om det også var muligt at se en forskel i den forbindelse, hvilket der var. Dermed er konklusionen på undersøgelsen, at CBD svækker og reducerer symptomerne på angst. 1

Der er forskel på, hvor stor en dosis af CBD olie man skal tage, før det har den rette virkning i forhold til reduceringen af angst. Dog peger meget forskning på, at en lav og moderat dosis har den største effekt, da en for stor dosis har en mere opkvikkende effekt. Endvidere kan det altså siges, at CBD er effektivt for de, som ønsker en lindring af smerter og angst, uden de føler sig skæve eller på anden vis påvirket, som det er tilfældet med THC.

Virker CBD olie mod depression?

Flertallet af studierne peger på, at brugen af CBD olie kan have en positiv effekt på behandlingen af depression. På den anden side, findes der også studier, hvor olien havde næsten ingen virkning. Der er ingen tegn på at CBD olie skulle som stand-alone tilskud hjælpe på depression.

Det er ikke muligt at konstatere, da der er stadig ikke tilstrækkelig nok evidens for at generalisere ud fra det, men de undersøgelser som er blevet foretaget indtil nu viser, at der kan være en lang række positive virkninger ved brugen af CBD olie, da den anses som værende lidt af et naturligt vidundermiddel mod en lang række almindelige lidelser. Grundet dette, forskes der også i, hvorvidt CBD olie virker mod depression.

Der findes flere måder at behandle depression på, og det er her, at CBD olie ligeledes kommer ind i billedet. Det viser sig nemlig, at brugen af CBD olie kan have en positiv virkning på behandlingen af en depression, og det kan være med til at reducere de symptomer, som man lider af, når man er deprimeret.

I 2012 blev der foretaget en undersøgelse på University of Chicago, der var medvirkende til, at de valgte at godkende brugen af CBD som en troværdig og sandfærdig behandling af depression. Ikke nok med det, så er der også læger, der gennem kliniske forsøg ligeledes bekræfter, at CBD kan være særdeles anvendeligt, hvad angår behandlingen af depression.

I den forbindelse blev det ligeledes bevist, at der heller ikke er risici forbundet med at gøre brug af denne form for behandling. Dette er endvidere en påstand, som understøttes af Samir Dahmane, der både er læge og forsker ved Maine Research Institute.

Han fortæller, at han gennem sine undersøgelser fandt ud af, at brugen af CBD olie kan have en positiv indvirkning på behandlingen af en depression. Her klarlægger han ydermere, at brugen af CBD olie er med til at reducere omfanget af depressionen, samtidig med at der forekommer en stabilisering af de stemninger, som individet oplever, uanset om de er særdeles positive eller særdeles negative. 2

Et dansk forsøg foretaget på Aarhus Universitet har ligeledes påvist, at rotter og mus med depression oplever reducerede symptomer ved brugen af CBD. Her var blot en enkelt dosis hos dyrene nok til, at de oplevede en forandring fra den forhenværende tilstand til den nuværende tilstand.

Selvom at disse gode resultater kan bevises ved dyr, så er der endnu ikke klarlagt konkrete resultater ved samme forsøg hos mennesker, og derfor er der heller ikke mulighed for 100 % at overføre resultaterne til mennesker endnu. Det er dog sigende omkring muligheden for, at der kan være noget om snakken, når flere og flere forskere peger på, at de oplever forbedrede tilstand hos folk med depression, så snart de begynder at anvende CBD olie. 3

Andre relaterede emner: Virker Clairvoyance og Healing? og Virker Kreatin for muskeløgning og vægttab?

Virker CBD olie mod kroniske smerter?

CBD olie kan have en smertelindrende effekt, afhængig af smerten.

Der findes ingen konkrete svar, og oftest er situationen ved anvendelsen af CBD olie forskellig fra person til person. Der skal derfor tages højde for netop dette aspekt, såfremt man ønsker at afprøve CBD olie af diverse årsager, på trods af oliens status som et naturligt vidundermiddel, som flere har fået øjnene op for.

De seneste par år har der været fokus på, gennem flere forskellige undersøgelser, at CBD olie muligvis kan have en positiv virkning på individer med kroniske smerter.

Kroniske smerter er, som navnet indikerer, smerter, som er længerevarende. Der findes både kroniske smerter, som individer aldrig rigtig slipper af med, men der findes også tilstande af kroniske smerter, hvor disse blot skal have påvirket et individ i minimum 12 uger. Altså er der tale om smerter, som påvirker dagligdagen, som oftest er ulidelige, og som derfor også kan være rigtig svære at håndtere i længden.

Årsagen bag kroniske smerter er forskellig fra person til person. Det kan derfor både skyldes en ulykke, en skade, en forkert bevægelse, menstruationssmerter, migræne eller lignende, og af denne årsag opleves smerten altså også forskelligt fra person til person.

Mange mennesker har en tendens til at se bort fra slemme smerter, men det er faktisk vigtigt, at man sørger for at håndtere smerterne allerede i opløbet og finde årsagen bag dem, da det kan have store konsekvenser for ens ve og vel fremadrettet, såfremt man ikke får behandlet smerterne.

Der findes en lang række metoder til at behandle kroniske smerter, men i og med, at smerterne differentierer sig i stor grad fra person til person, har det altså også været nødvendigt at se på nye behandlingsmetoder. Af denne årsag, er der de seneste par år lavet flere undersøgelser omhandlende brugen af CBD olie til behandling af kroniske smerter.

Flere undersøgelser peger nemlig på, at der kan være positive virkninger ved at anvende CBD olie i behandlingen af kroniske smerter. Der er blandt andet foretaget undersøgelser på rotter, der viste, at CBD-injektioner var med til at reducere smerten ved kirurgiske indgreb.

Ydermere viste disse undersøgelser også, at brugen af CBD var med til at mindske blandt andet inflammation samt nervesmerter. Endvidere er der også foretaget forsøg på 58 mennesker, der blandt andet lider af multipel sklerose og leddegigt. Disse undersøgelser viste, at CBD signifikant forbedrede smerter under bevægelse og smerte i ro.

Derudover var der også tydelige indikationer på, at det var med til at forbedre søvnkvaliteten hos de deltagende. Som tidligere nævnt, så er der forskellige grader af smerter og årsager bag disse smerter, hvilket også umuliggør et konkret svar på, om CBD olie virker mod kroniske smerter.

Vi har dog mulighed for at belyse det faktum, at der findes undersøgelser og dermed indikationer på, at brugen af CBD olie kan være med til at mindske de smerter, man oplever, når man lider af kroniske smerter. 4

Virker CBD Olie for søvnproblemer?

Ja, men på en indirekte måde. CBD olien kan hjælpe en med at slappe af, men lider du af insomni eller andre vanskeligheder med søvn, så vil det have minimal effekt.

Som tidligere nævnt, kan der ikke generaliseres for CBD, og det gælder også, for folksom lider af søvnløshed. Der findes dog flere og flere undersøgelser, som peger på, at brugen af CBD olie har en positiv effekt, hvad angår søvnløshed.

Ligesom med så meget andet, så opleves søvnløshed ligeledes forskelligt fra person til person, og årsagen til søvnproblemerne er derfor også forskellige. Sidst men ikke mindst, vil søvnproblemer altid være svært at måle, fordi der er så mange faktorer som spiller ind.

WHO (World Health Organization) har udtalt, at CBD er anvendeligt til behandling af søvnløshed, da det ikke medfører bemærkelsesværdige bivirkninger, som det i høj grad gør hos de mere traditionelle midler mod søvnløshed. Endvidere er der et studie med rotter, hvor rotterne blev delt op i en gruppe, som skulle modtage CBD og en gruppe, som ikke skulle modtage CBD.

Rotternes søvnmønster blev overvåget over en længere periode, hvor det var muligt at konstatere, at rotterne, som modtag CBD oplevede en bedre søvn end de rotter, som ikke modtog CBD.

CBD olie var dermed med til at øge den samlede mængde af søvn om natten. Endvidere kunne forskerne også se, at der forekom et mere stabilt energi niveau i løbet af dagen hos de rotter, som modtog CBD, da disse var mindre tilbøjelige til at at falde i søvn i løbet af dagen, som derimod var tilfældet med de rotter, som ikke modtog CBD.

Indtil videre er der ikke foretaget konkrete undersøgelser med mennesker og brugen af CBD Olie mod søvnløshed, men det er værd at tage resultaterne ved blandt andet rotteforsøget i betragtning, hvis man er åben overfor at benytte sig af olien.

Derfor er det heller ikke muligt at komme med et konkret og endegyldigt svar på, om CBD Olie har en positiv virkning på søvnløshed, men nuværende forskning og resultater indikerer, at olien kan have en positiv effekt. Det er begrænset hvor meget den positive virkning er, men kombineret med melatonin, så skulle det have lovende effekt. 5

Hvordan skal man tage CBD Olie?

CBD olie findes i mange former, og kan tages på mange forskellige måder.
Den mest almindelige måde at tage cannabisolie er oral. Du placerer dråben under tungen, og lader den være der i 10-15 minutter, derefter kan du skylle den. Du placerer dråben under tungen, og lader den være der i 10-15 minutter, derefter kan du skylle den.


En anden måde at indtage cannabisolie er gennem e-cigarret. Vi anbefaler dog at du læser en vejledning til dette, fordi det kan komme med risiko hvis man ikke gør det ordentligt.

Det er også blevet populært at inkluder det i mad og drikke, men det er ikke muligt at benytte sig af cannabisolien som madlavningsolie. Da det aktive stof CBD bliver nedbrudt under opvarmningen, derfor anbefales det i kolde mader eller væske.


Hvis du er typen som ikke kan klare smagen af cannabisolie, så er der en løsning til dig også. CBD olie findes i form af kapsler, og den kan selvfølgelig bare synkes. Det er ikke den mest optimale metode pga. first-pass-metabolism (leveren kan ændre stoffet, så kroppen nemmere kan komme af med det).

Sidst men ikke mindst, findes der cannabisolie i form af stikpiller. Fordelen her er at man undgår at leveren omdanner stoffet.

  1. https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/can.2018.0006
  2. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12035-018-1143-4
  3. https://videnskab.dk/krop-sundhed/cannabis-stof-virker-mod-depression-hos-rotter-og-mus
  4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16844117
  5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16844117

Skriv en kommentar