Virker Clairvoyance og Healing?

virker clairvoyance og healing

Artiklerne på VirkerDet.dk bestræber sig på at generalisere ud fra evidensbaseret viden, primært systematiske oversigtsartikler og metaanalyser. Afhængig af produktet, vil der også tages højde for en kombination af lavere rangerede studier, personlige erfaringer og helhedsvurdering. Læs mere her

Hvad er clairvoyance og healing, og hvordan foregår det?

Clairvoyance betyder, som navnet kan indikere, at man ser klart. Det betyder også, at de folk, som arbejder med clairvoyance siges at have en form for sjette sans eller en evne til at se ting, som ikke alle har mulighed for, og det kan eksempelvis være at se ind i fremtiden.

En anden måde at beskrive det på er, at vi mennesker normalt ser med vores øjne, hvorimod clairvoyante også ser gennem det, de kalder for det spirituelle øje, som tillader dem at se dybere og på et andet niveau, der også kan defineres som værende den åndelige verden.

En clairvoyant kan dermed arbejde med den energi og de følelser, et menneske udsender, fordi de har en særlig indlæringsevne.

Virker Clairvoyance?

Vores overordnet svar ville være nej, men… Vi vil mene at, det bedste svar ville være, at du selv skulle bestille tid og prøve for dig selv. Det kan være svært at komme med et konkret svar på virkningen af clairvoyance og healing, da det oftest afhænger af den enkeltes tilgang til behandlingen, og hvorfor man søger behandlingen.

Det, som clairvoyante kan se gennem deres spirituelle øje, er energi, der kan forekomme i forskellige formater.

Det kan eksempelvis være gennem billeder, farve, mønstre, lys, bevægelser og lignende, som kan fortælle dem noget på et dybere plan, og mange vil beskrive det som om, at de ser og arbejder med ånder. Men ligesom med så meget andet, så favner clairvoyance også bredt.

Det betyder, at clairvoyance også kan anskues på forskellig vis alt afhængig af, hvordan vedkommende selv opfatter det. Og der er hverken noget, som er rigtigt eller forkert, for clairvoyance er dybest set en evne, en person besidder, og den kan komme til udtryk på forskellig vis.

En clairvoyant arbejder med et menneskes problematikker i livet ved hjælp af deres synske evner, hvor den spirituelle verden giver dem informationer om mennesket, som kun de kan se.

På den måde kan den clairvoyante deres klient om givne problematikker og belyse disse på ny ved hjælp af den energi, som de får. I den forbindelse har de også fokus på at give deres klient nogle redskaber og måder, hvorpå klienten har mulighed for at arbejde med de problematikker, de nu engang har.

Der kan være mange årsager til, at man vælger at opsøge en clairvoyant eller en healer. Oftest handler det om, at en person har brug for hjælp til noget, der kan være svært at arbejde med på egen hånd.

Det kan eksempelvis være, at man oplever at være ulykkelig og har brug for en hjælpende hånd til at finde årsagen til dette. Måske har man uforløste problematikker eller oplever følelser, der kan være svære at styre, hvor behovet for konkrete værktøj og redskaber findes nødvendig at få, hvilket både en clairvoyant og en healer kan hjælpe med.

Det kan også være, at man har en sygdom eller specifikke lidelser, hvor symptomerne bliver ved med at være på trods af forhenværende behandlinger, og derfor opsøges eksempelvis en healer, som kan hjælpe kroppen med at heale sig selv.

Er Healing og Clairvoyance det samme?

Clairvoyance går hånd i hånd med det, der hedder healing, som også har fokus på at arbejde med et menneskes energi, hvor der søges at skabe balance i denne.

En healer ser på et menneske på den måde, at der forekommer en livsenergi omkring den. Denne livsenergi kan blive påvirket, såfremt der er følelsesmæssige udfordringer, sygdom og andre lidelser i menneskets liv. En healers rolle er så at skabe balance i livsenergien ved at tilføre ekstra energi i livsenergiens huller og ubalancer.

Den nye og ekstra energi mener en healer desuden kommer fra personen selv, hvilket er med til at understøtte deres arbejde, som har fokus på, at kroppen kan helbrede sig selv, hvis den blot har de rigtige rammer og forudsætninger for at blive helbredt.

Endvidere arbejder en healer ligeledes med samtale, hvor de har mulighed for at bearbejde tanker og følelser hos deres klient. Typisk foregår denne kommunikation før behandlingen går i gang og ligeledes undervejs.

Relaterede emner: Virker CBD Olie?, Virker Kranio-Sakral-Terapi? Og Virker Zoneterapi?

Både clairvoyance og healing bruges af mennesker, som har lyst til at arbejde meget konkret og specifikt med et givent problem i deres liv, hvor de blandt andet kan få svar på, hvordan de skal håndtere problemerne.

Det er også former for behandlinger, hvor klienten bliver mødt lige præcis der, hvor klienten nu engang befinder sig, og på den måde tilgodeser både clairvoyance og healing klientens egne behov.

Endvidere har disse typer behandling også fokus på at arbejde med det, der sker lige nu, og på den måde kan en person få hjælp til og arbejde med en given problematik, som er en del af deres liv lige nu og her.

En clairvoyant anvender sit klarsyn som redskab, men alle clairvoyante arbejder forskelligt, og derfor kan man både clairvoyante, som arbejder helt uden ekstra hjælpemidler, men også clairvoyante, der eksempelvis benytter sig af tarotkort, sten eller lignende.

En healer adskiller sig blandt andet fra en clairvoyant ved, at de typisk arbejder med den fysiske kontakt ved berøring af kroppen. Dog er der også healere, som ikke benytter sig af dette, og det hele kommer an på healerens erfaring, arbejdsmetode og uddannelse. Disse kan også finde på at benytte sig af hjælpemidler såsom lyd, krystaller, billeder og lignende.

Virker clairvoyance og healing i mod psykiske lidelser?

Nej. Der er ingen evidens for at clairvoyance eller healing skulle kunne kurere alvorlige psykiske lidelser. Man kan inkludere det som en del af behandlingen, men som et stand-alone procedure, så vil det aldrig kunne behandle psykiske lidelser. Opsøg hellere en læge i disse tilfælde.
Hvad defineres som en psykisk lidelse? “Det er først, når symptomerne er så udtalte, at de påvirker helbredstilstanden og den sociale funktionsevne, at man kan tale om en psykisk sygdom. Der er derfor en glidende overgang mellem det normale og det sygelige.
-Netdoktor

Både clairvoyance og healing går ind under det, der kan defineres som værende alternativ behandling. Det betyder også, at det kan være svært at skabe overblik over dets effekt, da det ikke er muligt at måle på samme måde, som det eksempelvis kan lade sig gøre med indtagelse af medicin, blodprøver og så videre.

Det er i den forbindelse vigtigt at gøre klart, at disse former for behandling ikke har en helbredende effekt i sådan en grad, at de er i stand til at kurere et menneske for eksempelvis depression. Det er dog former for behandling, som kan være til at give et skub i den rigtige retning, klarlægge fokuspunkter for en persons videre rejse i at blive rask eller eksempelvis komme videre fra hændelser i livet. Vigtigst af alt er dog, at ens egen tilgang og årsag til at opsøge en clairvoyant eller healer er altafgørende for behandlingens effekt.

Netop fordi det karakteriseres som værende alternative behandlinger, så kræver det også, at man er åben over for ideen om den type behandling og ligeledes åben overfor, at det kan have en effekt, for at reelt set kan have en effekt.

Clairvoyance og healing bliver defineret som en alternativ behandling, og kan være med til at behandle ens psykiske lidelse(r), men først er det vigtigst at få en gennemgående psykiatrisk udredning. For at sikre sig at man nu fejler det man fejler, er det vigtigt at søge lægehjælp.

Dilemmaet opstår når et individ med en meget holistisk tilgang til livet bliver ramt af en psykisk lidelse. De vil i mange tilfælde ikke opsøge læge, men andre former for holistisk behandling, hvilket selvfølgelig, har en større sandsynlighed for at virke for netop dem.

Problemet er hvis det ikke virker, så er den sidste udvej at opsøge læge, men de er meget skeptisk overfor den diagnose lægen stiller, fordi det er i modstrid med deres virkelighedsforståelse.

Hvis lægen ikke har forståelse for holistiske fenomener, kan det være afskrækkende for individet, og oftest vil de tage afstand fra lægerne. De ved i sidste ende ikke hvem de skal gå hen til, og vil fortsat leve i fortvivlsomheden.

Skriv en kommentar